Tao-Acupunctuur

Acupunctuur

Beschouw het lichaam als een organisme, verbonden door een oneindig netwerk van kanalen waarin energie, bloed en vloeistoffen stromen. Is de circulatie harmonieus dan is er Balans!
Is deze verstoord, door bijvoorbeeld een blokkade ten gevolge van een trauma, dan is er sprake van onbalans met klachten (pijn, zwelling…enz.) tot gevolg.
Met specifieke naaldtechnieken is een acupuncturist in staat deze verstoringen op te heffen, de circulatie weer op gang te brengen, de balans te herstellen waardoor de klachten verdwijnen.
Voor ziekten, mentaal of fysiek, geldt hetzelfde. Het herstellen van het evenwicht.

De 2 elementen waar het in deze zoektocht naar balans om draait zijn 2 uitersten:

  • Yin: metaforisch  ‘de schaduwzijde van de berg’, staat onder andere voor: koude, donker, vrouw
  • Yang: metaforisch ‘de zonzijde van de berg’, staat onder andere voor: warmte, licht, man
    2 uitersten die elkaar uitbalanceren. Heeft iemand het  bijvoorbeeld koud(yin) dan zal de neiging zijn  op te warmen (yang).

Tao

Tao is de persoonlijke weg die een ieder volgt om balans te vinden niet alleen in zichzelf maar ook ten opzichte van de wereld waarin hij leeft.

“Op weg naar een Gezonde Balans!”